Pomiary Instalacji Gazowych

Pomiary Instalacji Gazowych

Wykonujemy prace kontrolne w zakresie:

  • Sprawdzenia przejść przewodów przez ściany budynków
  • Sprawdzenia stężenia gazu w piwnicach
  • Kontroli szczelność instalacji gazowej (poziomów i pionów ) w tym połączeń gwintowanych i kurków
  • Stężenia gazu na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze

Pomiary wykonujemy certyfikowanym sprzętem pomiarowym, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonujemy prace pomiarowe w zakresie:

  • Szczelność instalacji gazowej (poziomów i pionów)
  • Stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza
  • Stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania
  • Stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami
  • Sprawdzenie ciągu w kratkach wentylacyjnych
  • Sprawdzenie prawidłowości wentylowania pomieszczeń gdzie znajdują się urządzenia gazowe poprzez ocenę zabudowy kratki w drzwiach kuchni i łazienki, a w przypadku pomieszczeń w których zamontowane jest urządzenie wieloczerpalne lub kocioł c.o., kratki umieszczonej w ścianie zewnętrznej pomieszczenia (tylko dla urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia)

Dbamy o Wasz Komfort
i Bezpieczeństwo

Skontaktuj się z nami