Pomiary Instalacji Elektrycznych
i Odgromowych

Pomiary Instalacji Elektrycznych i Odgromowych

 • Pomiary napięcia i obciążeń
 • Pomiary rezystancji kabli
 • Pomiary rezystancji uziemień
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary instalacji odgromowych
 • Pomiary instalacji uziemień
 • Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
 • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Pomiary transformatorów SN 15/0,4 kV
 • Pomiary rezystancji uzwojeń transformatora
 • Pomiary silników elektrycznych
 • Pomiary i przeglądy baterii kondensatorów
 • Pomiary parametrów sieci, zasilania
 • Pomiary kamerą termowizyjną
 • Pomiary elektronarzędzi
 • Wykonujemy pomiary, analizy parametrów zasilania i obciążeń przy pomocy specjalistycznych analizatorów zasilania.

Dbamy o Wasz Komfort
i Bezpieczeństwo

Skontaktuj się z nami